دستگاه ترمز دوچرخه – دوچرخه‌ساز

Blog

دستگاه ترمز دوچرخه

by همه چیز درباره دوچرخه in اکتبر 1, 2016

هر كدام از ترمزها شامل دسته ترمز ،كتی ترمز ،روكش سیم ترمز، بستهای روكش ،سیم ترمز ،اهرمهای نگهدارنده لقمه ها ، لقمه ترمز ها ، محور نگهدارنده اهرمها و فنر است . هنگامی كه ترمز می گیرید سیم ترمز كشیده می شود و لقمه ها از دو طرف حلقه چرخ را می گیرند و باعث كم شدن سرت می شوند . عنگامی كه دسته ترمز را رها می كنید ،فنر داخل دستگاه ترمز ،لقمه ها و در نتیجه سیم ترمز را به حالت اولیه بر می گرداند .

1car_ir-motorcycle-brake-pads

1car_ir-self-adjusting-brake

ترمز ها دو نوع هستند :ترمزهای با محور مشترك كه دو اهرم نگهدارنده لقمه ها روی یك محور می گردند ؛ترمزهای با محور جداگانه كه در این حالت هر اهرم روی یك محور می گردد . این محور ها روی دوشاخه كار گذاشته می شوند . امنیت و قدرت ترمزهای نوع دوم – كه به ترمز چكشی مشهورند – بیشتر است و معمولا ترمزدوچرخه های كوهستان چكشی ، و ترمز دوچرخه های كورسی از نوع اول است .

7

دوچرخه ساز

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *