دوچرخه سواري پيست

by همه چیز درباره دوچرخه in اکتبر 4, 2016

دوچرخه سواري پيست

اين مسابقات که در يک پيست بيضي شکل با پيچ 42 درجه برگزار مي شود، قدمتي ديرينه در بازي هاي المپيک دارد و به جز بازي هاي 1912 استکهلم که محدود به مسابقات جاده بود، در تمامي دوره ها برگزار گرديده است.

برنامه کامل مسابقات شامل رقابت هاي انفرادي و تيمي، سرعت و استقامت، تعقيبي ، تايم تريل و first-over-the-line-finishes است اما مسابقات مردان به خصوص در سال هاي اوليه و همچنين سال هاي اخير تغييرات زيادي کرده است.
454
مسابقات دوچرخه سواري المپيک بين سال هاي 1924 تا 1992 تغيير چنداني نداشت و شامل يک مسابقه سرعت، يک مسابقه تايم تريل به مسافت يک کيلومتر، يک مسابقه دو نفره سرعت و يک مسابقه تعقيبي تيمي بود. در سال 1964 مسابقات تعقيبي 4 کيلومتر افزوده شد و رقابت هاي دوچرخه دو نفره سرعت بعد از سال 1972 حذف گرديد. مسابقات امتيازي مردان نيز در المپيک 1984 لس آنجلس معرفي شد.

زنان براي اولين بار با شرکت در مسابقات سرعت توانستند در رقابت هاي دوچرخه سواري بازي هاي المپيک 1988 سئول حضور پيدا کنند. آنها در سال 1992 در مسابقات تعقيبي انفرادي 3 کيلومتر هم شرکت کردند و در سال 1996 مسابقات امتيازي به برنامه دوچرخه سواري زنان در المپيک افزوده شد.

xca9b
81560_657
در جريان المپيک 2000 سيدني چندين رشته جديد پيستي معرفي شد و اکنون زنان هم مي توانند مثل مردان در مسابقات 500 متر تايم تريل نيز شرکت کنند.

براي مردان مسابقات “مديسون”، سرعتي المپيک (سرعتي تيمي) و کرين افزوده شده است اما در بازي هاي المپيک پکن تغيير ديگري هم انجام شده و آن اينکه از اين پس مسابقات تايم تريل بر روي پيست برگزار نخواهد شد.

31654_orig

دوچرخه ساز

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *