خصوصیات فرهنگ دوچرخه سواری – دوچرخه‌ساز

Tag Archives: خصوصیات فرهنگ دوچرخه سواری

فرهنگ دوچرخه سواری

by همه چیز درباره دوچرخه in اکتبر 10, 2016

آلودگی هوا در سراسر جهان، دولت ها و ارگان های مرتبط را به حل این موضوع واداشته است. موضوعی که در ماه گذشته با شدت بیشتری در شهرهای صنعتی ایران دیده شد و این روزها هرچند از مقدار آن کاسته شده اما همچنان افرادی را راهی بیمارستان ها می کند. در سال های اخیر آلودگی […]